Okna jsou důležitou součástí každého domu. Jejich výběrem je ovlivněna nejen hodnota domu, ale také jeho celková atmosféra. Na trhu jsou klasická dřevěná okna, v poslední době oblíbená plastová okna a také okna hliníková. Ta v posledních letech získávají na oblibě zejména u moderních staveb. A není divu. Hliníková okna se totiž hodí zejména do energeticky úsporných domů. Jejich nevýhodou je však vysoká pořizovací cena.

CRP service

Kvalitní hliníková okna se vyplatí

Již jsme naznačili, že počáteční investice v případě hliníkových oken je opravdu vysoká. Hliník má však své přednosti. Dobré hliníkové systémy totiž splňují energetické standardy i pro nízkoenergetické budovy. Hliníková okna totiž poskytují výborné tepelněizolační vlastnosti. A ty jsou pro lidi klíčové. V dnešní době se hovoří hlavně o energetické úspornosti. Hliníková okna však nabídnou ještě mnohem více než úsporu energie. Vynikají totiž opravdu nepřekonatelně dlouhou životností a také odolností. Hliníková okna jsou navíc k dostání v opravdu velkých formátech, který je v posledních letech žádaný. Přitom jsou hliníková okna úzká a mají atraktivní design.

 

Hliníková okna však mají i další výhody. Jde například o vysokou variabilitou a komplexnost, ale také o bezpečnost. Hliníkové profily jsou odolné proti vloupání, požáru a také využívají balisticky odolné prvky. Hliníková okna poskytují nejen tepelnou, ale také zvukovou izolaci na vysoké úrovni. Zejména ženy jistě potěší, že jsou hliníková okna takřka bezúdržbová. Stačí je jen klasicky otřít hadříkem a o více se nemusíte starat. Kování hliníkových oken můžete obsluhovat manuálně, mechanicky nebo elektronicky.

 

Součinitel prostupu tepla

Vyjmenovali jsme si veškeré výhody hliníkových oken. Vraťme se však nyní k energetické úspornosti, o kterou jde především. Hlavním ukazatelem izolačních vlastností je součinitel prostupu tepla Uw s jednotkou W/m2K. Součinitel prostupu tepla udává, kolik tepelné energie uniká oknem velikosti jednoho metru čtverečního při teplotním rozdílu jednoho stupně Celsia. Čím nižší je hodnota tohoto součinitele, tím okno propouští méně tepla. Tedy má také lepší izolační vlastnosti. Mějte na paměti, že hodnota součinitele prostupu tepla by u nových oken neměla překročit 1,1 W/m2K u nízkoenergetických nebo pasivních domů jsou hodnoty ještě přísnější.

 

Prostupnost světla

K prostupu světla skrze zasklení oken se vztahuje hodnota Ug. Jde o koeficient propustnosti energie slunečního záření. Čím větší je hodnota koeficientu g, tím více světla proniká do interiéru. Tím větší je samozřejmě pasivní solární zisk energie.

 

Prostup tepla

Teplo samozřejmě neproniká jen sklem, ale také rámem okna. Ten má v porovnání se zasklením horší izolační vlastnosti. Prostup tepla rámem se označuje jako Uf. Udává, kolik tepelné energie uniká přes rám a křídlo okna při ploše jednoho metru čtverečního a při teplotním rozdílu 1 stupně Celsia. Samostatně však tato hodnota není vypovídající. Jedno však platí. Čím je hodnota Uf nižší, tím vyšší je odolnost proti kondenzaci vodní páry na povrchu profilů.

 

Hliníková okna využívají principu zrušení tepelného mostu pomocí komor. Čím více jich je, tím lépe. Počet komor však nemá vliv na izolační vlastnosti rámu. Ty záleží hlavně na jeho konstrukci.

 

Jednoznačným parametrem kvality oken je považovaná hodnota Fí. Ta udává množství tepelné energie unikající vlivem distančního rámečku mezi skly. Čím je hodnota nižší, tím lépe. Současně to má vliv také na to zda na skle bude kondenzovat vodní pára. Od kondenzace se odklání okno se sklem hlouběji zapuštěným do rámu.

 

Myslete na to, že kvalitní zasklení oken může izolovat dokonce lépe než stěny domu. Na tepelné ztráty oknem však nemá vliv jen a pouze zasklení, ale veškeré součásti okna.

 

Věděli jste, že…

  • Jedním oknem, které netěsní můžete ztratit více tepla než nezateplenou střechou?
  • Okno s jednoduchým zasklením má hodnotu U v průměru 5,8 W/m2K?
  • Existují nejen dvojskla a trojskla, ale také čtyřskla?
  • Mikroventilace oken byla překonaná řízeným větráním s rekuperací?